درباره پنیرپیتزای مطهر

شرکا مطهری نخستین بار در سال 1355 اقدام به تولید پنیر پیتزا نمودند

سپس تولید این محصول در شرکت صفادشت و با نام تجاری مطهر ادامه یافت این شرکت مبنای رعایت اصول کیفیت پایه ریزی شده و حفظ قیمت  رقابتی را در اولویت دوم قرار داده است و همواره بر آن بوده که در مشتریان این اطمینان را بوجود آورد که علاوه بر تامین نیازهای غذایی به سلامت و ایمنی تغذیه ایشان اهمیت می دهد

به این منظور مدیریت کارخانه مسولان تولید و کنترل کیفی و سایر پرسنل شاخصه های کیفی مواد اولیه و محصول نهایی را پیوسته کنترل می نمایند 

 

درباره پنیرپیتزای مطهر